top of page

NEGATIIVINEN TUNNE - JA POSITIIVINEN

 Mieti oletko tuntenut seuraavia tunteita viimeisen muutaman kuukauden sisällä? Kirjoita paperille kahteen eri ryhmään niiden tunteiden nimet, joita olet tuntenut joskus ja niiden, joita olet tuntenut usein. Jatka saman tien positiivisten tunteiden tunnistamista ja kirjoita samoin paperille kahteen eri ryhmään ne joita olet tuntenut viimeaikoina joskus ja ne joita olet tuntenut usein.

 

HÄPEÄ

SYYLLISYYS 

RIITTÄMÄTTÖMYYS

 

PETTYMYS ITSEEN  

 

PETTYMYS MUIHIN IHMISIIN / JOHONKIN IHMISEEN  

 

PETTYMYS ELÄMÄÄN /KOHTALOON/ KORKEAMPAAN VOIMAAN /JUMALAAN  

 

VIHA

  

KATKERUUS

  

ITSESÄÄLI

  

KONTROLLOIMATON RAIVO

 

PELKO

 

HUOLESTUNEISUUS

 

KATUMUS

 

AHDISTUNEISUUS

TURHAUTUNEISUUS

MUSTASUKKAISUUS 

 

HYLÄTYKSI TULEMISEN TUNNE 

 

STRESSI 

 

UUPUMUS 

 

TORJUTTUNA OLEMINEN 

 

EPÄLUOTTAMUS 

 

OSATTOMUUS 

 

AVUTTOMUUS 

 

ALAKULO 

 

ITSESÄÄLI 

 

TUSKA  

 

YKSINÄISYYS 

 

VOIMATTOMUUS 

 

INHO 

 

KATEUS 

 

KOSTONHIMO 

 

LOUKKAANTUNEISUUS 

 

ALEMMUUDENTUNNE

  

JÄNNITTYNEISYYS

KATKERUUS

POSITIIVISET TUNTEET

ILO

ROHKEUS

RENTOUS

INNOSTUNEISUUS

RAKKAUS

ONNELLISUUS

TURVALLISUUS

YLPEYS

ONNISTUMISEN TUNNE

TASAPAINOISUUS

ITSEKUNNIOITUS

MIELIHYVÄ

RAUHA

LEVOLLISUUS

HELPOTTUNEISUUS

TYYNEYS

PIRTEYS

HYVÄNTUULISUUS

SYYLLISYYDESTÄ VAPAUTUMINEN

bottom of page