Oheiset yhdeksän

sivua kuuluvat

vuonna 1938

ilmestyneeseen

Uuno Peltoniemen

kirjaan "Itärajan

kuvia", joista

kustantaja leikka-

si ennen myyntiä

sivut pois. Ne

löytyvät kuiten-

kin ensimmäisinä

myydyistä kirjois-

ta.